Beroepscode

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NIP ( Nederlands Instituut van Psychologen). Het NIP heeft een beroepscode. Hierin staat precies beschreven aan welke regels de therapeut zich te houden heeft. Deze code is uitgebreid en waarborgt dat je altijd correct behandeld wordt door je therapeut en dat deze ook haar volledige deskundigheid inzet om je te helpen.

De beroepsverenigingen NIP heeft een eigen afdeling tuchtrecht. Mocht je een klacht hebben, dan bestaat de mogelijkheid om je op dit tuchtrecht  te beroepen. De psycholoog is verplicht jou daarmee te helpen, maar ook via internet is de procedure te vinden op de sites van het NIP.

Onderdeel van de NIP beroepscode zijn regels m.b.t. privacy en geheimhouding. Wat de cliënt en ik bespreken is dan ook strikt vertrouwelijk. Er kan alleen als jij dat wilt en hiervoor schriftelijk toestemming geeft  informatie aan derden worden verstrekt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt