Disclaimer

1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming informatie van deze website op welke wijze dan ook te verspreiden.

2. Het intellectuele eigendom van de website ligt bij Aarden in Werk.

3. Aarden in Werk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website . Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

4. Aarden in Werk kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van aardeninwerk.nl kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van het niet afleveren of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit niet bij Aarden in Werk bekend is geweest.

5. Aarden in Werk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de website of in verband met een eventueel zorgprogramma die cliënt volgt.

6. Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7. Het is Aarden in Werk te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Aarden in Werk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Tevens is Aarden in Werk is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt