Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). In een aantal gevallen kunnen de sessies gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de polis die je hebt. Raadpleeg jouw verzekering of registerpsycholoog NIP vergoed wordt.

Kom je niet in aanmerking voor vergoeding? Dan is er een kleine kans dat je via een coulanceverklaring alsnog een tegemoetkoming van de verzekeraar krijgt. Ik kan je in dat geval een verklaring geven waarin staat dat je bij Aarden in Werk in behandeling bent.

Werkgevers zijn soms bereid de kosten van behandeling te betalen. Een medewerker die uitvalt voor zijn werk kost immers veel geld en een behandeling werkt vaak preventief.

In het geval het werk gerelateerde coaching betreft zijn de meeste werkgevers bereid het traject te betalen. Vaak uit het opleidingsbudget.

In het geval dat je geen vergoeding krijgt van de verzekering staat daar tegenover dat de kosten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Dit kan zelfs financieel aantrekkelijker zijn dan vergoeding via de verzekerde zorg. De gesprekken kunnen dan vallen onder specifieke zorgkosten, mits er sprake is van een verwijsbrief door een huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’.

Ook als u een eigen bedrijf heeft kunnen de kosten fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten. De klachten moeten dan wel arbeidgerelateerd zijn.

Controleer bij uw boekhouder of accountant of bel de belastingdienst wanneer u wilt weten of de kosten in uw situatie fiscaal aftrekbaar zijn.

Overigens is de vergoeding vanuit de basis-GGZ  nog slechts zeer minimaal en veel klachten/problemen zijn uitgesloten van vergoeding, zoals overspannenheid/burn-out en relatieproblemen.

Een bijkomend voordeel is dat u bij onverzekerde zorg uw eigen risico van 385 euro niet hoeft aan te spreken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt