Werkwijze Individuele Therapie

Het is meestal een hele stap om met een psycholoog te gaan praten. Eén van de meest belangrijke succesfactoren van een behandeling is de samenwerking tussen cliënt en psycholoog. Je moet een goed gevoel bij mij als therapeut hebben, vertrouwen hebben in mijn professionaliteit en je op je gemak voelen. Vrijwel altijd hoor ik van cliënten dat zij dat zo ervaren. Ik word als laagdrempelig gezien en als iemand die goed luistert en oprechte belangstelling heeft.

Mijn manier van werken is persoonlijk en cliëntgericht.  Ik ken de protocollen die veelal gebruikt worden, maar jouw unieke casus verdient een uniek behandelprogramma op maat. Ik gebruik methoden en technieken die bij jou passen.

Ik ben resultaatgericht in mijn aanpak en gericht op duurzame verandering. Van de cliënt wordt daarbij inzet gevraagd. Het blijft tijdens de sessies niet bij praten alleen. Ervaring leert dat praten even oplucht maar niet vaak tot een wezenlijke oplossing leidt. In mijn aanpak gaat het om het verkrijgen van inzicht en om gedragsverandering. Inzicht is het ontdekken waarom je de dingen tot nu toe doet zoals je ze doet. Wat je drijfveren zijn en hoe deze ontstaan zijn. Maar voor duurzaam herstel en verandering is het daarnaast belangrijk dat inzichten omgezet worden in verandering van houding, denken en doen. Daarom geef ik vaak opdrachten die in de thuis- of werksituatie uitgevoerd gaan worden. Ook richt ik me op het aanleren van vaardigheden en op het optimaal gebruik maken van je kwaliteiten.

Technieken die ik veelal gebruik zijn ontleend aan Cognitieve Gedragstherapie, Cliënt Centerend-therapie, Transactionele Analyse, Mindfullness en Oplossingsgerichte therapie.

Je kunt mij telefonisch bereiken of via het contactformulier. Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we globaal jouw hulpvraag en geef ik praktische informatie. Als jouw hulpvraag aansluit bij mijn ervaring en deskundigheid en als de tijden waarop jij afspraken kunt maken aansluit bij mijn werktijden, kunnen we een afspraak plannen voor het intakegesprek.

Voorafgaand aan dit gesprek mail ik je een formulier met het verzoek een aantal praktische zaken in te vullen. Daarnaast vraag ik je een tweetal psychologische vragenlijsten in te vullen die we tijdens de intake bespreken.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid jouw hulpvraag en gaan we in op jouw privé- en werksituatie. Ook bespreken we wat het resultaat van de therapie zou moeten zijn. Naar aanleiding van deze intake schrijf ik een behandelplan. Dit behandelplan vormt de basis voor de verdere sessies.

Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problematiek zijn 5 tot 12 sessies nodig. Meestal zijn 10 sessies voldoende om resultaat te boeken.

De behandeling is gericht op herstel van klachten, het nagaan welke gedrags- en denkpatronen tot klachten geleid hebben en het omzetten van inzichten in duurzaam herstel.

Wellicht is het zinvol of noodzakelijk om een derde, bijvoorbeeld partner, leidinggevende of vriend(in), bij de behandeling te betrekken. Als we beiden de toegevoegde waarde hiervan inzien wordt hij of zij voor één of meerdere sessies uitgenodigd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt