Werkwijze Life Coaching

Als je met levensvragen zit en psychologische hulp daarbij wilt is daar meestal een lang proces aan vooraf gegaan. De drempel om hulp te zoeken is vaak hoog.

Mijn manier van werken is persoonlijk en cliëntgericht.  Een goede werkrelatie zie ik als de bases voor een succesvol traject. Warmte, respect, gelijkwaardigheid en oprechte belangstelling zijn belangrijke waardes voor mij en komen tot uiting in mijn benadering van cliënten. Ik ben resultaat gericht in mijn aanpak en praktisch en pragmatisch  ingesteld.

Je kunt mij telefonisch bereiken of via het contactformulier. Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we globaal jouw hulpvraag en geef ik praktische informatie. Als de tijden waarop jij afspraken kunt maken aansluiten bij mijn werktijden, kunnen we een afspraak plannen voor het intakegesprek.

Voorafgaand aan dit gesprek mail ik je een formulier met het verzoek een aantal praktische zaken in te vullen.

Tijdens het intake gesprek bespreken uitgebreid jouw hulpvraag en de reden dat je hulp van een professional zoekt. Ook bespreken we wat het resultaat van de life coaching zou moeten zijn. Naar aanleiding van deze intake schrijf ik een verslag dat de basis vormt voor de verdere sessies.

Meestal zijn 4 of 5 sessies voldoende om een oplossing te vinden voor je vragen of tools in handen te hebben om zelfstandig verder te komen.

Ik kan je helpen de levensvragen die je hebt uit te diepen, oplossingen te onderzoeken, besluiten te nemen en ondersteuning te geven bij de uitvoering daarvan.

Ik zal je sparring partner zijn en daarnaast zo nodig de technieken gebruiken die ik ook toepas in individuele therapie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt