Werkwijze Werk Coaching

Je wilt je ontwikkelen als professional of met minder stress en met meer plezier je werk doen. Je hebt zelf het initiatief genomen om een coach te zoeken of wellicht ook dat je leidinggevende je attent heeft gemaakt op werk coaching.

Mijn aanpak is praktisch, pragmatisch en gericht op duurzaam resultaat. Het optimaal benutten van je kwaliteiten, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het leren omgaan met je valkuilen staan centraal als je bij mij een traject werk coaching gaat doen.

Van de cliënt wordt daarbij inzet gevraagd. In mijn aanpak gaat het om het verkrijgen van inzicht én om gedragsverandering. Voor verandering is het belangrijk dat inzichten omgezet worden in een andere manier van denken en doen. Voor het uitbreiden van vaardigheden is het belangrijk dat een cliënt oefent met nieuwe vaardigheden. Daarom geef ik vaak opdrachten die in de thuis- of werksituatie uitgevoerd gaan worden.

Je kunt mij telefonisch bereiken of via het contactformulier. Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we globaal jouw hulpvraag en geef ik praktische informatie. Ook bespreken we of het zinvol is jouw leidinggevende bij het traject te betrekken. Als de tijden waarop jij afspraken kunt maken aansluiten bij mijn werktijden, kunnen we een afspraak plannen voor het intakegesprek.

Soms is het zinvol om de leidinggevende bij het coachingstraject te betrekken. Zeker als er omstandigheden in de organisatie zijn die jouw functioneren nadelig beïnvloeden. Ook als je een goede relatie met je leidinggevende hebt, kan het zinvol zijn om hem of haar bij het traject te betrekken. Feedback en hulp bij het vormgeven van jouw ontwikkelpunten zijn dan immers welkom.

Voorafgaand aan het intakegesprek mail ik je een formulier met het verzoek een aantal praktische zaken in te vullen.

Tijdens het intake gesprek bespreken jouw hulpvraag, de reden dat je hulp van een professional zoekt en de arbeidsomstandigheden. Ook bespreken we wat het resultaat van de werk coaching zou moeten zijn. Naar aanleiding van deze intake schrijf ik een verslag waarin aanleiding, doelstellingen en werkwijze beschreven staan.  Dit verslag vormt de  basis voor de verdere sessies. Het aantal sessies is afhankelijk van de doelstellingen van het traject. Het ligt meestal tussen de 5 en 10 sessies.

Persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden uiteraard je functioneren. Dat kan ten positieve zijn maar ook valkuilen veroorzaken. Er is een glijdende schaal tussen coaching en therapie. Bij werk coaching gebruik ik technieken die ook bij individuele therapie gebruikt worden. Zeker bij coaching is het uitgangspunt niet dieper te interveniëren dan nodig is.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt